Rybářský řád

Vybavení

Vlastní. Zkušenosti s chytáním ryb jsou nezbytnou podmínkou

Obsádka rybníka

Chytá se: pstruh duhový, pstruh potoční, siven americký. Ostatní ryby se pouští zpět do rybníka.

Způsob lovu

Plavaná

Zakoupení ryb

Po ukončení lovu je třeba se svým úlovkem jít přímo k okénku s prodejem čerstvých ryb, kde budou ryby zváženy. Cena ryb se pak odvíjí od aktuálního ceníku. Ryby si můžete nechat za malý poplatek také vykuchat, případně vyfiletovat.

Pravidla lovu

1. Rybolov je prováděn na základě online zakoupené povolenky na stránkách chytani.chybrybarna.cz
2. Minimální doba rybolovu je 1 hodina
3. Rybolov probíhá pouze na vyznačených lovných místech 1 – 4 dle zakoupené povolenky s číslem lovného místa, mimo vyznačená místa je rybolov zakázán.
4. Způsob lovu: povoleno je lovit pouze ne jeden prut a pouze na nástrahu (červ), která Vám bude poskytnuta v rámci nákupu povolenky. Je zakázáno vnadit ryby, a to návnadami všeho druhu.
5. Při rybolovu smí lovci mít u sebe pouze rybářský prut, podběrák, kyblík na chycené ryby a usmrcovací kůl s podložkou a peán.
6. Je zakázáno provádět odlov s jakýmkoliv vlastním batohem, taškou, pytlačkou a podobně.
7. Lovená ryba: pstruh duhový, pstruh potoční a siven americký
8. Míra ryb není stanovena, každá ulovená ryba musí být rybářem ponechána a usmrcena. Výjimkou je jiná než lovená ryba (jeseter, candát,
amur, okoun a jiné) tyto ryby musí být co nejšetrněji vráceny zpět do rybníka. (Za pomocí peánu, vždy mít mokré ruce a nevláčet ryby na břeh)
9. Pokud není lovci více než 12 let, musí lovit za asistence dospělé osoby.
10. Lovec je povinen používat při vylovení ryb z vody podběrák.
11. Lovci jsou povinni dodržovat tato pravidla rybolovu a řídit se jimi.
12. Rybolov bude lovcům okamžitě ukončen při zjištění jakýchkoli přestupků proti výše uvedeným pravidlům. Rybolov může být lovci rovněž
ukončen při hrubém nedodržování pořádku, čistoty a hygieny v areálu.

Kontroly

V průběhu i po ukončení rybolovu může probíhat ze strany majitele areálu kontrola dodržování pravidel. Případně můžete být požádaní o zpřístupnění vybavení a obsahu tašek či batohů. V případě zjištění porušení řádu a daných pravidel může být lovec okamžitě vykázán z areálu.

Chabrybárna

-